GDPR

For Impactly er sikker behandling af persondata vigtigt. Når Impactly's kunder anvender Impactly, så er kunden dataansvarlig. Det betyder at I som kunde ejer den persondata, som bliver behandlet i Impactly. Impactly behandler denne persondata på instruks fra kunden, som er dataansvarlig.

For mere information og for tilsendelse af Impactly's standard databehandleraftale, kontakt da GDPR@Impactly.dk.