InnoLab — Et miljø for innovation med social impact

InnoLab er drevet af produktsynergi, som betyder, at de funktionaliteter vi udvikler, fungerer som byggesten. Hvis Impactly er fundamentet, indeholder InnoLab byggestenene.

Her er et kig ind i fremtiden, og hvad vores forsknings- og udviklingsafdeling arbejder på.

Digital Phenotyping ved hjælp af AI til at indsamle data mere præcist og med minimal brugerinvolvering. InnoSocial har fået bevilliget midler af Innovationsfonden og InnoBooster programmet.

Nordic Social Value Bank — En frit tilgængelig database der indeholder økonomiske værdier for sociale forandringer. NSVB udarbejdes i samarbejde med Happiness Research Institute og Økonomer Uden Grænser.

Trivselsværktøj til frafaldstruede elever.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med både ElevAid, Økonomer uden Grænser og tre udvalgte uddannelsesinstitutioner.

Skalering af datamængde uden menneskelig involvering

Fremtiden for effektmåling er teknologisk forankret. Nye teknologier som digital phenotyping tillader indsamling af mere og bedre data, på kortere tid end normalt. Modellen bruger forskellige datakanaler til at kontekstualisere adfærd, humør, social aktivitet og placering, samt identificere sammenhænge mellem udfordringer som stress, depression, ensomhed og angst. Dette gør det muligt at forbedre sociale indsatser løbende gennem anbefalinger og forudsigelsesmodeller. Phenotyping anvendes med hensyn til og efterlevelse af GDPR krav. InnoSocial har fået bevilliget fondsmidler af Innovationsfonden og InnoBooster programmet til udvikling af en kunstig intelligens model med ovenstående funktioner.

Kontakt os for at lære mere

Nordic Social Value Bank

InnoSocial er medstifter af et konsortium, der har til formål at skabe en Nordisk Social Value Bank (social værdibank). Inspireret fra UK og Australien, er vi medstifter af værdibanken, der f.eks. kan sætte en monetær værdi på at hjælpe en person ud af svær ensomhed. Dette øger validiteten i vores analytiske konvertering af sociale værdier til økonomisk gevinst. Dertil er formålet at fremme diskursen ved well-being economics, så beslutningstagere kan evaluere investeringer ud fra deres påvirkning på trivsel, og dermed prioritere velfærdsmidler bedre. Medstifterne er Happiness Research Institute, Økonomer uden Grænser og InnoSocial.

Kontakt os for at lære mere

Trivselsværktøj til frafaldstruede elever

InnoSocial, Elevaid og Økonomer uden Grænser har indgået et partnerskab med udvalgte uddannelsesinstitutioner om et projekt for at reducere frafald ved øge trivslen blandt sårbare og udsatte elever. InnoSocial bidrager med udviklingen af et nyt digitalt trivselsværktøj med identifikationsmodeller, der kan fange elever i risikozonen for frafald. ElevAid tilbyder psykologisk rådgivning, når sårbare og udsatte unge elever er blevet identificeret som værende frafaldstruede. Økonomer uden Grænser leverer de nødvendige analytiske ressourcer.

Kontakt os for at lære mere

Vores filosofi er samarbejde

Lad os skabe merværdi gennem et partnerskab